Du måste ändra inställningarna i din webbläsare för att kunna använda denna sida.

Ta reda på vad du har och om du kan flytta

Ge oss fullmakt att skapa en heltäckande bild av ditt pensionssparande. Vi tar reda på vilka pensionsförsäkringar du har och om du kan flytta dem till oss. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter och godkänna med BankID eller Mobilt BankID.

2023-04-02

Fullmaktshavaren, eller den som denne skriftligen sätter i sitt ställe, har rätt att inhämta information beträffande mitt försäkringsskydd rörande

  • av mig ägda personförsäkringar, inkl. vårdförsäkring,
  • kollektivt avtalade försäkringar där jag är insatt som försäkrad,
  • övriga försäkringsavtal där jag är insatt som försäkrad.

Fullmakten avser även rätt att inhämta all den information som jag själv har rätt att få del av avseende såväl min premie-, inkomst- och garantipension som, i förekommande fall, min allmänna tilläggspension (ATP), samt även information om mitt sparande i IPS och pensionsutfästelse tryggad i pensionsstiftelse eller genom kontoavsättning.


Följande bolag är förvalda och får alltid en förfrågan

Avanza och Folksam svarar inte på fullmakter. Du behöver därför själv hämta information hos respektive bolag och genomföra flytten här
Så hanteras personuppgifter inom Fullmaktskollen

Fullmaktskollen i Sverige AB behandlar dina personuppgifter, ditt namn, ditt personnummer, din e-postadress och ditt mobilnummer. Fullmaktskollen behandlar också de personuppgifter som framgår i dina fullmakter. All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Syftet med behandlingen är att kunna tillhandahålla tjänsten. För utförligare information om vilka behandlingar som sker av dina personuppgifter se www.fullmaktskollen.se/personuppgifter.
Vad är en fullmakt?

En fullmakt ger en särskilt utsedd person eller ett företag (fullmaktshavaren) rätt att utföra handlingar på uppdrag av någon annan (fullmaktsgivaren).

Vad är en informationsfullmakt och hur kan jag återkalla den?

Informationsfullmakt är en fullmakt som är begränsad till att ge fullmaktshavaren rätt att få viss information om försäkringar och pensioner, till exempel från ett försäkringsbolag. Fullmakten kan vara tidsbegränsad eller gälla tills vidare. Du kan återkalla fullmakten när som helst. Om fullmakten är registrerad på fullmaktskollen.se kan du enkelt ändra eller återkalla den där. Läs mer på www.fullmaktskollen.se.

Vad är Fullmaktskollen?

Fullmaktskollen.se är en tjänst för att hantera fullmakter inom liv- och pensionsområdet. Fullmaktskollen.se gör det enkelt för privatpersoner och företag att få överblick över sina fullmakter och hur länge de gäller. I tjänsten går det också att skriva under fullmakter och återkalla dem.